Nu är du anmäld till Världsscoutjamboreen!

Vad kul att du vill följa med oss till Japan och Världsscoutjamboreen 2015!

Du har just anmält dig till kanske ditt livs största scoutupplevelse. Vilken grej!

Klicka här för att berätta det för hela världen (eller åtminstone dina vänner på Facebook).
Klicka för att ladda ner anmälningsbekräftelsen.

Du måste så snart som möjligt posta den skriftliga anmälningsbekräftelsen.

För att din anmälan ska vara giltig måste du skriva under anmälningsbekräftelsen och skicka in den till Scouternas kansli. Du kan ladda ner anmälningsbekräftelsen här. Det går bra att skicka den efter den 30 september.

Börja peppa!
När anmälan har stängt, efter den 30 september 2014, kommer vi att börja sätta ihop avdelningarna. Våren 2015 kommer vi att bjuda in dig till förträff med din avdelning, eller med de andra IST:arna om du anmält dig som IST. Fram till dess är det bara att peppa dina kompisar att också åka med på Jamboreen!
Skriv under och skicka in anmälningsbekräftelsen!
Klicka för att ladda ner anmälningsbekräftelsen.För att din anmälan ska vara giltig måste du skriva under anmälningsbekräftelsen och skicka in den till Scouternas kansli. Du kan ladda ner anmälningsbekräftelsen här. Det går bra att skicka in den efter den 30 september.
Betalning
Priset för hela jamboreeupplevelsen är 29 700 kronor. Fakturorna kommer du att få skickade till dig på posten inom ett par veckor. Du kan själv välja om du vill betala hela beloppet på en gång eller om du vill dela upp det på upp till tre delbetalningar enligt schemat nedan. Delbetalningarna delas upp på varsin faktura. Alla tre fakturorna skickas till dig i samband med anmälan. Betalningarna fördelas såhär:

  • 13 700 kronor betalas in senast 30 dagar efter fakturadatumet.
  • 10 000 kronor betalas senast 30 oktober 2014.
  • 6 000 kronor betalas senast 1 april 2015.

Har du några frågor om din faktura kan du vända dig till Scouternas kansli.

Anmälningsregler
När du anmäler dig till Scouternas arrangemang åtar du dig också att följa den ”code of conduct” som gäller för resan och lägret. Det är enkla regler baserade på scoutlagen om hur man uppträder mot varandra. Du åtar dig också att följa den ”code of conduct” som den japanska scoutorganisationen beslutar om för dem som är på Världsscoutjamboreen.
Anmälningar till Scouternas arrangemang är bindande. Den som anmält sig till ett arrangemang är skyldig att betala hela den avgift som gäller för arrangemanget, med följande undantag:
1. Den som avanmäler sig innan anmälningstiden har gått ut (i detta fall senast 30 september 2014) stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas. Om betalning redan gjorts återbetalas denna minus ett administrativt avdrag om 500 kronor samt depositionsavgiften till Jamboreen på 1600 kronor.
2. Den som anmält sig men inte blivit antagen, får hela det inbetalda beloppet återbetalat.
3. Den som avanmäler sig och samtidigt anmäler en fullvärdig ersättare, får inbetalt belopp med avdrag av en ombokningsavgift återbetalat. Ombokningsavgiften är 500 kr plus den merkostnad bytet innebär för arrangemanget, till exempel kostnad för att ändra namn på biljetter. Ersättaren måste uppfylla de krav som gäller för att få delta i arrangemanget.
4. Den som avanmäler sig på grund av egen sjukdom som inte var känd vid anmälan och som hindrar deltagande på arrangemanget, och kan styrka detta med läkarintyg, får om Scouternas arrangemangsgrupp godkänner skälen inbetalt belopp med avdrag av en avbokningsavgift återbetalat. Avbokningsavgiften är 10 % av avgiften för arrangemanget.
5. Den som avanmäler sig på grund av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall, får om Scouternas arrangemangsgrupp godkänner skälen inbetalt belopp med avdrag av en avbokningsavgift återbetalat. Avbokningsavgiften är 10 % av hela avgiften för arrangemanget.
6. Den som har andra synnerliga skäl att avanmäla sig kan skriftligen ansöka till Scouternas arrangemangsgrupp om att få delar av inbetalt belopp återbetalat.
Vid avanmälningar utan ovanstående skäl sker ingen återbetalning. Om inbetalt belopp är lägre än om- respektive avbokningsavgiften sker ingen återbetalning, och den som avanmäler sig är skyldig att betala in resterande belopp upp till om- respektive avbokningsavgiften.