Vi är hemma! Vi är på väg hem! Natur, Cultur och Shopping!
Frukost! Community Hiroshima
Food Festival! Vatten! Första aktiviteten!
Varmt!