Info från CMT och beredskapsplan till er förträff

Presentation från CMT på er avdelningsförträff (om ni har någon CMT-representant på er förträff kommer denne att ta hand om denna presentation).

CMT-info Avdelningsförträffar 2015-02-07

 

Här finns beredskapsplan

Beredskapsplan förträffar