Program på Jamboreen

Den japanska organisationen har nu släppt ett 60-sidigt dokument som beskriver grundtanken med de olika programmomenten på Jamboreen och även en hel del konkreta detaljer om olika programpunkter. Dokumentet beskriver allt från modulprogram (module activities, schemalagt program) och spontanaktiviteter till arenashower och särskilda aktiviteter.

Du kan läsa dokumentet i sin helhet här.23WSJ Programme Outline