Beredskapsplan

Denna beredskapsplan är ett verktyg för att hjälpa till att förebygga de händelser som kan medföra kriser. Beredskapsplanen ska även göra så att den svenska kontingenten till världsscoutlägret i Japan 2015 är väl förberedd på att snabbt kunna agera då en kris uppstår inom kontingenten eller som påverkar kontingenten.

Läs hela beredskapsplanen här: Beredskapsplan 2015 Svenska kontingenten_150611

Utgångspunkten är att alla händelser som på något sätt kan få konsekvenser för kontingenten eller dess medlemmar kommer att behandlas med försiktighet och utifrån definierade handlingsmönster.

Vad är en kris?

Scouterna definierar en kris på följande sätt: ”En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra medlemmar, vår verksamhet eller vårt varumärke”.

Kontingentens utökade definition av kris lyder: När vi helt eller delvis måste frångå ordinarie rutin och tillämpa hela eller delar av beredskapsplanen.

Exempel på situationer som uppfyller definitionen för kris:

  1. Den kommer att ta för mycket resurser från kontingenten
  2. Den påverkar ett stort antal kontingentmedlemmar på negativt sätt.
  3. Den påverkar en eller ett fåtal kontingentmedlemmar på ett negativt sätt men är av mycket allvarlig art. (tex utsatt för allvarligt brott, allvarlig sjukdom eller död)
  4. Den kan klassificeras som en kris för Scouterna.