Att må bra

Konflikter

Konflikter kommer att uppstå, de är en del av vår vardag, de flesta säkert små som är enkla att lösa på avdelningsnivå oavsett om det är mellan scouter eller mellan ledare. I sällsynta fall kan konflikten vara mer svårlöslig, i första hand hanteras det ändå på avdelningen. Om positionerna blir låsta och konflikten känns olöslig på avdelningsnivå eller om någon av ledarna är en del av konflikten alternativt att konflikten är i ledargruppen så kan man vända sig till Resurspatrullen. Vi kan bistå med nya infallsvinklar och vara en katalysator i att gå vidare ur konflikten. Givetvis kan ni även kontakta oss för råd och stöd i andra typer av uppkomna situationer.

Att vara långt bort, med nya kompisar

Hur botar man hemlängtan? Att vara långt borta från sin familj och vänner upplever vi alla på olika sätt, en del kan tycka att det är skönt att få vara borta. Men en del kan även uppleva det som jobbigt. Många scouter och ledare är säkert vana vid att ha ett aktivt socialt liv på sociala medier. Tillgängligheten på Wi-fi kan komma att vara mer sporadiskt än vad vi är vana vid och därför kan det bli lång tid mellan kontakt med såväl familj som vänner. Styrkan vi har är att vi åker i en patrull/avdelning, där scouterna och ledarna har en social gemenskap och där man kan stötta varandra. Vi har även ett aktivt schema med många händelser att se fram emot. Tristess, vantrivsel och sömnbrist är  vanliga faktorer som utlöser akuta anfall av hemlängtan men dessa är övergående. Tyvärr finns ingen medicin mot hemlängtan men det hjälper att känna att man tillhör en grupp (patrull), en annan är tydlighet vad som skall hända idag, imorgon så att scouterna känner sig delaktiga och som tredje att respektera sitt sömnbehov även om man har roligt med massa nya kamrater – det blir också en massa nya intryck varje dag som skall smältas.

 

Redan innan vi reser till Japan är det bra att se hur man kan kommunicera med familjen hemma tex sms, Facebook Skype eller Facetime. Förbered de där hemma på att ni inte kommer att ha daglig kontakt utan att det kan gå en viss tid mellan de gånger ni hörs av och om man inte hört av sig så innebär det att allt är bra. En av anledningarna är att det är mer ovanligt med fritt internet i Japan, varför vi får räkna med att det inte finns uppkoppling alla dagar.

 

Att vara ledare i en ny grupp och med nya scouter.

Använd förträffen till att lära känna varandra, låt patrullerna få uppgifter att lösa tillsammans och se till att alla är med i gemenskapen.  Utse patrulledare och vice patrulledare i alla patruller.

Struktur och rutiner på avdelningen ger hjälp och stöd för både ledare och scouter. Ledarträffar och patrulledarträffar regelbundet för avstämning och feedback.

Hur planerar man in ledig tid för ledare – självklart klarar vi inte av att var på topp i drygt tre veckor. Såväl vuxna som ungdomar har sömnbehov.