Naturkatastrofer

Jordbävningsberedskap i Japan

Japan är ett av världens seismologiskt mest aktiva länder med dagligen förekommande jordbävningar. Det stora flertalet av dessa är för svaga för att uppfattas av människor, och övriga leder endast sällan till skador på person eller egendom. Även om risken för ett större skalv är begränsad, kan den givetvis inte helt uteslutas.

 

De flesta jordbävningar varar under högst en minut.

 

När de väl börjat har man oftast bara några få sekunder på sig för att söka skydd. Skalvet kan förvisso upplevas som skrämmande, men om inget faller ned på er är det egentligen tämligen ofarligt. Försök därför bevara ert lugn.

  1. Om ni befinner er inomhus: skydda huvudet! Sök skydd under t ex ett stadigt bord där ni kan undgå att träffas av nedfallande skåp eller andra föremål. En tom korridor kan också rekommenderas. Flytta er från fönster som kan krossas och förorsaka glassplitter.
  2. Rusa inte utomhus i panik, utan vänta på ett lägligt tillfälle att lämna bostaden. Hänsyn får tas till husets stabilitet och risken för nedfallande föremål utomhus (fönsterglas, skyltar, etc.) Ta er ut genom trapphuset. Använd aldrig hiss om en jordbävning ägt rum.
  3. Om ni befinner er utomhus: sök skydd mot nedfallande föremål, ledningsstolpar, etc. En öppen plats kan rekommenderas.

 

Tyfoner

Tyfoner är tropiska stormar som motsvarar orkan i styrka. I Japan infaller tyfonsäsongen från juni till oktober. När en stor tyfon närmar sig avstannar flyg, tåg och busstrafik lokalt. Om du vet att en tyfon är på väg bör du hålla dig inomhus. Tyfonen brukar pågå i några timmar. Du kan få information om aktuell vädersituation och om tyfoner från Japan Meteorological Agency.