Säkerhet

Kontingensledningen kommer tillhandahålla en krisplan, men såklart behöver även avdelningsledarna och scouterna fundera över:

  • Vad finns det för risker?
  • Vilka risker kan jag själv hjälpa till med att inte hamna i?
  • Vilka problem kan avdelningsledarna förvänta sig att ställas inför?

Det är viktigt att man både inom ledarteamen och tillsammans med scouterna diskuterar hur man ska gå tillväga i olika krissituationer. Såklart ska vi inte skrämma upp scouterna, men det är viktigt att alla vet hur man ska agera vid t.ex en jordbävning.
-Vad gör vi t.ex. om någon eller några scouter kommer ifrån gruppen under rundresan?
Vad kan vi ha för rutiner så att detta kan undvikas i så stor utsträckning som möjligt och hur gör vi bäst för att scouter och vårdnadshavare ska känna sig trygga?
Vad gör vi om det ändå händer? Vad ska “bortkomna” scouterna göra?
Tanken är att varje scout får ett kort med kontaktuppgifter till sina avdelningsledare + ett akutnummer till Resurspatrullen. Kanske ska scouterna även ha en lapp med adresser till hotellen som grupperna bor på. Lämpligt är att vi även har samma information på japanska, så att scouterna kan visa det för någon japan som kan hjälpa dem.

 

Detta kommer att lösas centralt från kontingentsledningen/resurspatrullen.