Speciella behov

Vi kommer garanterat att ha med scouter som har speciella behov (både fysiska och psykiska) och där kanske inte avdelningsledarnas kunskaper/kompetens räcker till. Det viktigaste är att avdelningsledarna känner att de kan få stöd/råd av Resurspatrullen, om det skulle behövas. I Resurspatrullen finns kompetens för att kunna handleda avdelningsledarna.

För de scouter som har speciella behov gäller det att vi alla i möjligaste mån ska tillgodose scouternas behov, utan att för den sakens skull peka ut individen. En del information kommer endast kontingentsledningen att ha, då information faller under reglerna för sekretess. En del information kommer scouterna själva att dela med sig av till sina avdelningsledare, en del kommer vi att upptäcka på avdelningsträffarna eller kanske först när vi är i Japan, och i vissa fall kommer säkert någon vårdnadshavare att kontakta avdelningsledaren för att informera om speciella behov. Det viktiga i det senare fallet är i så fall att avdelningsledaren ber vårdnadshavaren om tillåtelse för att få föra informationen vidare till Resurspatrullen /kontingentsledningen.