Förälskelse

En scout på avdelningen försöker hela tiden få vara i närheten av en annan av scout och få uppmärksamhet från denne genom dramatiska utspel. Föremålet verkar inte märka av detta, men allt fler av de andra märker det och börjar kommentera. Både den som uppvaktar och den som blir uppvaktad får kommentarer om sig. ”Uppvaktaren” klagar över att bli utsatt för verbala kränkningar, ”föremålet” verkar inte reagera alls. Bägges tält är en morgon ”dekorerade” med uppblåsta kondomer.