Förträffarna är igång!

Mukae rareta!

 

Nu börjar alla fantastiska möten mellan scouter i hela Sverige. Avdelningarna ska lära känna varandra precis om IST patrullerna. Från Japan läcker det ut rykten om att det finns ett enormt intresse för jamboreen runt om i världen. I dagsläget är strax över 25 000 Scouter anmälda. I den summan är inte den japanska kontingenten inräknad.

 

I Januari och början av februari var det förträffar för IST, en i Lund och en i Stockholm. Där deltog över 250 IST.

 

Med start i februari genomför de 37 avdelningarna sina förträffar. Det kommer att vara många nya möten, det är många som träffas för första gången. En främling är en vän du ännu inte mött! Sedan anmälan stängdes har någon enstaka scout fått förhinder att följa med och glädjande nog har det funnit möjlighet att erbjuda dessa platser till scouter på väntelista. Delar ur CMT har haft en hårt ansträngande period med att försöka sätta samman avdelningarna så bra som möjligt. Det finns många önskemål och faktorer att ta hänsyn till.

 

Nästa steg är för resegruppen att försöka matcha alla individer mot de biljetter vi har och alla önskemål som finns. Det är många biljetter, bussar, tåg och övernattningar. Med ideella arbetskrafter och en mycket slimmad budget så är manöverutrymmet kraftigt reducerat.

 

IST är indelade i patruller efter vilka önskemål och förväntningar de har på sin rundresa i anslutning till jamboreen. Det finns patruller som känner varandra sedan tidigare och gör en häftig resa tillsammans likväl som det finns de patruller där ingen känner varandra sedan tidigare.

 

Att intresset är så stor för jamboreen hoppas vi till del beror på den fantastiska jamboree upplevelse över 40 000 scouter hade på Rinkabyfältet 2011.

 

Vi är inne i en fas med febril aktivitet. Det är många ämnen som behöver kontrolleras, justeras och utvecklas. Kansliet med all sin personal ger oss ett stort stöd i en mängd olika frågor. Från försäkringar till dialog med Kammarkollegiet samt olika fonder och samarbetsföretag. I höstas initierades en stor översyn av Scouternas försäkringslösning, så att vi har ett fullgott försäkringsskydd. Många av de ordinarie rutinerna och lösningarna är inte anpassade för ett arrangemang med nästan 2000 scouter.

 

Samarbetet med de övriga nordiska länderna fortskrider alldeles förträffligt. Vår målbild är en gemensam utställning där vi presenterar de nordiska länderna och deras scouting. Samt en gemensam aktivitet på jamboreen som alla scouter från de nordiska länderna kan delta i.

 

I början av juni kommer vi att ha en stor kick off i Stockholm för alla avdelningsledare och CMT. Då ska vi tända stubinen till jamboree-raketen!

 

 

Musuu

Anna och Henrik

Head of contingent