Information om pass

För att få resa utomlands behöver du ett pass som är giltigt minst 6 månader efter att vi kommer hem från Jamboreen. Du måste lämna in fotokopior på ditt pass till dina avdelningsledare eller till IST-ledningen.

Kravet om passets giltighetstid har satts av de flygbolag och resebyråer som vi reser med. För att åka på Jamboreen måste ditt pass vara giltigt till minst februari 2016 och du måste ha minst två tomma sidor i passet när vi åker, så att stämplarna från inresekontrollen får plats.

Ta med två fotokopior på passet till förträffen

Om du inte har ett pass med giltighetsdatum till minst 11 februari 2016 måste du skaffa ett nytt pass så snart som möjligt. Flygbolagen har krävt att vi ska lämna in fotokopior på alla pass. Ta därför med dig två fotokopior på fotosidan i passet till din förträff och lämna till dina avdelningsledare (om du är deltagare) eller till IST-ledningen (om du är IST).