Sjukvård och ohälsa

Sjukvården i Japan håller hög standard. I svenska kontingenten har vi med oss flera personer som pratar japanska och som kan hjälpa till att tolka om du skulle behöva söka vård. Tänk på att se över din försäkring innan du åker. Mer om hur du gör om du behöver söka vård när vi är i Japan kommer i resehandboken.

 

Se över dina registrerade uppgifter

Dina hälsouppgifter och angivna allergier finns i vårt deltagarregister. Det är viktigt för dig och för oss att informationen du lämnat stämmer. Se över vilka uppgifter som står i deltagarregistret (http://reg.japan2015.scout.se) och uppdatera om något behöver ändras. Användarnamnet är din e-postadress och lösenordet är första gången du loggar in ditt deltagarnummer.

 

Avdelningsledare har bara tillgång till vissa uppgifter i deltagarregistret

Med hänsyn till din personliga integritet är uppgifter om hälsa skyddade och kan bara läsas av kontingentledningen. Dina allergier och matpreferenser har även avdelningsledarna tillgång till, men inte eventuella sjukdomar/besvär och eventuell behandling. Prata med dina avdelningsledare om både allergier, matpreferenser, sjukdomar, besvär och behandling, för din egen säkerhet.

 

Deltagare som medicinerar måste lämna in egenvårdsplan

Är du deltagare och tar du mediciner vill vi att du lämnar in en så kallad egenvårdsplan. Egenvårdsplanen gör att vi får hjälpa dig med medicinering om du behöver det. Enligt 2 kap 1 § i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) definieras egenvård som en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att patienten själv kan utföra eller instruera någon att hjälpa till med.

 

Det betyder att du som är deltagare behöver fylla in en egenvårdsplan och se till att din avdelningsledare har fått den. Där står vilka mediciner du tar och hur du ska ta dem.

Ladda ner egenvårdsplanen här: Egenvårdsplan-Svenska kontingenten

 

Tar med mediciner så att det räcker

Tänk på att ha med dig så att det räcker! Det är inte säkert att det går att få tag på samma läkemedel i Japan och det skiljer mellan länder vad som är receptbelagt och vad som inte är det. Tänk på att förvara mediciner i både packningen och i handbagaget som en extra säkerhet om bagaget blir försenat under resan. Läkemedel bör också förvaras i originalförpackningen så det tydligt framgår vad det är för medicin samt vem som ska ha den.

 

Skaffa intyg för att ta in läkemedel i Japan

Se till att du har ett intyg för dina läkemedel, både de som du tar regelbundet och de som du tar vid behov. I intyget ska både namn på medicinen och generiskt namn på verksam substans framgå. Intyg kan du få av förskrivande läkare, antingen på vårdcentralen eller på sjukhuskliniken (om du går på kontroller där).

Lägerorganisationens sjukvård

Småskador och enklare sjukdomsfall förväntas hanteras inom den egna avdelningen.

Varje avdelning har tillgång till första hjälpen. Under lägerdagarna är förstahjälpen-stationerna bemannade för att kunna hjälpa till med sådant som man inte klarar av att ta hand om i den egna avdelningen. Under stora evenemang vid arenan kommer det finnas extra förstahjälpen-resurser.

På lägerområdet kommer det även att finnas ett lägersjukhus som erbjuder motsvarande primärvård. Det är öppet dagtid alla lägerdagar (från 26 juli till 9 augusti). Kvälls- och nattetid finns endast akutvård tillgängligt. Man samarbetar med det lokala sjukhuset utanför lägerområdet om det skulle krävas mer avancerad vård. Notera att den vård och behandling som ges på sjukhuset utanför lägret inte ingår i lägeravgiften utan bekostas av individen. Kontrollera gärna redan nu villkoren för din hemförsäkring och personliga sjuk-, olycksfalls eller reseförsäkringar. Exakta försäkringsvillkor för den reseförsäkring som ingår i din Jamboreeavgift är ännu inte klara.

 

Kylförvaring av insulin

Tänk på att ta med kylväska för förvaring av insulin. Under rundresan kommer deltagare och avdelningsledare att bo på hotell/vandrarhem där det finns tillgång till kylförvaring. IST kommer även att bo på camping därför är det viktigt att kylklamparna är sådana som är extra hållbara.

 

Den japanska lägerorganisationen har meddelat att det kommer att gå bra att kylförvara insulin på lägret. Några exakta detaljer kring hur det kommer att lösas har inte kommit än men vi uppdaterar informationen så snart vi fått besked.

 

Generiska namn

Generiska namn är namnet på den verksamma substansen i en medicin, och det underlättar ofta i kontakten med både sjukvård och apotek om man kan det generiska namnet på medicinen man behöver. Vi kommer lägga ut en lista på några vanliga mediciner och deras generiska namn här inom kort.

 

Allergier

Har du angett i deltagarregistret att du är allergisk så kan din avdelningsledare se vad som står. Det är ändå viktigt att du själv meddelar vad du är allergisk mot så att alla som behöver känner till det. Allergier kan också variera i allvarlighetsgrad, från obehagskänsla till anafylaxi. Det är viktigt att du berättar hur just du reagerar på olika allergener och hur det ska behandlas. Maten i Japan kan vara svår att styra över. Mycket innehåller till exempel fiskbuljong och sesamfrö/-olja. På hemsidan kommer det under våren att finnas färdiga kort som du kan skriva ut där det står på japanska vad du inte tål, se till att du har med dig dessa när du ska äta.

 

Checklista

  • Uppdatera uppgifter i deltagarregistret http://reg.japan2015.scout.se
  • Informera avdelningsledare (deltagare) eller patrullkompisar (IST)
  • Egenvårdsplan ifylld och lämnad till avdelningsledare (endast deltagare)
  • Intyg på läkemedel på engelska
  • Tillräckligt med mediciner för att räcka hela vistelsen