Egenvårdsplan

Deltagare som medicinerar måste lämna in egenvårdsplan

Är du deltagare och tar du mediciner vill vi att du lämnar in en så kallad egenvårdsplan. Egenvårdsplanen gör att vi får hjälpa dig med medicinering om du behöver det. Enligt 2 kap 1 § i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) definieras egenvård som en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att patienten själv kan utföra eller instruera någon att hjälpa till med.

 

Det betyder att du som är deltagare behöver fylla in en egenvårdsplan och se till att din avdelningsledare har fått den. Där står vilka mediciner du tar och hur du ska ta dem.

 

Ladda ner egenvårdsplanen här: Egenvårdsplan-Svenska kontingenten