Reseersättning

Resekostnader till IST-förträffarna som överstiger 400 kr ersättas. För att få ersättning gör du så här:

  1. Köp din resa. Scouternas policy anger att vi främst ska resa med tåg om inte det finns särskilda skäl. Boka så billig resa som möjligt.
  2. Om resan kostar mer än 400 kr skickar du in en utläggsredovisning. Adressen finns på blanketten: Blankett för utläggsredovisning
  3. Referes: ange ”XXmonals”
  4. På blanketten anges noga vad resan avser.

 

OBS. Endast de överskridande kostnaderna ska anges på blanketten, men kvittot på hela resan ska bifogas utläggsredovisningen.

Utläggsredovisning och andra blanketter hittar ni här (använd den senaste blanketten som finns här) http://www.scoutservice.se/ladda-ner/blanketter/

Har du frågor hör av dig till monica.alsen@scouterna.se.