Scouternas reseförsäkring

Här kan du ladda ner ett faktablad om Scouternas nya reseförsäkring för Jamboreen 2015 i Japan.

Försäkringsinformation Svenska Kontingenten 2015

 

Att anmäla skada

Akuta skador

När varje sekund räknas ring landets allmänna larmnummer för akut hjälp. Japanska larmnummer:
Polis – 110
Brandkår, ambulas – 119
Kontakta omgående kontingentledningens journummer:
+46-72-078 84 66 (dygnet runt)
När det mest akuta läget är över, kontakta SOS International för ytterligare assistans. Om landets allmänna larmnummer inte är tillgängligt, kontakta omedelbart SOS International.

Kom ihåg att rapportera incidenten till försäkringsansvarige när läget lugnat ner sig.

Vid akut sjukdom, olycksfall eller behov av hemtransport

SOS International A/S
Uppge försäkringsnummer SP915363
Telefon: +46 (0) 8 792 71 31 Fax: +46 (0) 8 792 71 80 E-post: sos@if.se

Vid icke akuta skador

Skadeanmälning görs till kontingentens försäkringsansvarige, enligt rutin på sida 2.
På sida tre och fyra ser du en sammanfattning om vad som ingår i försäkringen. På sidan fem och sex finns även några Råd & Tips inför din resa, från If.

Om du vill ha mer information gällande försäkringen kan du vända dig till Rita Kegel, försäkringsansvarig i Svenska kontingenten.
Telefon: +46 (0)70-222 18 82 Mejl: rita.kegel@scouterna.se