UtvärderingWe’ve detected that Javascript is not enabled. It is required for an optimal survey taking experience.
Please check your browser’s settings and make sure Javascript is turned on. Click here for more information.

Utvärdering Svenska kontingenten

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error

Välkommen till Svenska kontingentens utvärdering


Tack för att du vill hjälpa oss att utvärdera jamboreen och rundresan!

Klicka på ”Nästa” för att starta utvärderingen.