Utvärderingar av jamboreen

Efter jamboreen skickades en inbjudan om att fylla i en utvärderingsenkät ut till alla medlemmar i kontingenten. Svarsfrekvensen har varit mycket bra, 66,7 %. Det gör att resultaten i enkäterna är mycket tillförlitliga.

hur-nojd-ar-du--helakont-01

”Hur nöjd är du som helhet med din jamboreeupplevelse” – svar från hela kontingenten

Allt som allt kan vi snabbt konstatera att jamboreen och den svenska kontingentens resa till Japan har varit en väldig succé med massor av ny inspiration, fördjupat engagemang och minnen och upplevelser för livet. Hela 91,8 % av samtliga medlemmar i svenska kontingenten är nöjda eller mycket nöjda med sin jamboreeupplevelse som helhet.

Ladda ner enkätsvaren eller analysen av dem här nedan, och dröm dig tillbaka till en fantastisk resa.

Analys av utvärderingsenkät (pdf, 1,9 MB)

Utvärderingsenkät – Avdelningsledare  (pdf, 167 kB)
Utvärderingsenkät – Deltagare (pdf, 156 kB)
Utvärderingsenkät – Hela kontingenten (pdf, 207 kB)
Utvärderingsenkät – IST (pdf, 151 kB)