Du är placerad i kön.

Du har anmält dig efter att anmälan har stängt och är därför placerad i väntelistan!

Om någon avanmäler sig kommer vi plocka in personer från väntelistan. Vi hör av oss till dig om du har fått en plats.