Viktig info angående meningokockmeningit

Scouter från bland annat Skottland har insjuknat efter hemkomst från Världsscoutjamboreen i Japan. Scouterna i Sverige har med anledning av detta kontakt med svenska Folkhälsomyndigheten.

Senast uppdaterad information på Scoutservice »